پژوهشگران گرامی لطفا فایل راهنمای زیر را قبل از ثبت نام و پرداخت هزینه مطالعه فرمایید.


دانلود راهنمای پرداخت هزینه شرکت در همایش