# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1534-ICSMD A cross-cultural study about positive and negative emotions and its relation to health and well-being. رضا کرمی نوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1540-ICSMD Examining Family Stress: Theory and Research منیژه دانشپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1535-ICSMD Integrated Care: The Role of Psychologists in Managing Stress Related Disorders in Primary Health Care R. Kevin Rowell مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1434-ICSMD-FULL (R1) Investigation and Comparison of Stress Coping Styles and Self – Regulation between University Students and Students of Howzeh بهمن کرد تمینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1151-ICSMD-FULL (R1) MSAS: an M-mental health care System for Automatic Stress detection سعید پورروستایی اردکانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1537-ICSMD Optimizing psychological treatments: Long-term benefits of short-term therapy Jürgen Margraf مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1106-ICSMD-FULL Relationship among Self-efficacy, Emotional Intelligence, Stress Coping strategies with Substance Abuse Potential احسان اکرادی، محمود کاظمی، مصطفی صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1525-ICSMD Relationship between severity of febrile seizure and prenatal stress in children under 2 years old احسان صبوری، پیمان قلی پور، احد قضاوی، آرزو کیانی، شیوا روشن میلانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1123-ICSMD-FULL (R1) Role of spiritual intelligence and its components in prediction of students' psychological well-being مهشاد معتقدی فرد، فرشته باعزت، طاهره گلستانی بخت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1526-ICSMD اثر بخشی امید درمانی گروهی بر استرس داوطلبان کنکور یاسر ازاد، الهام دارابی، موسی ریاحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1524-ICSMD اثر بخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر سبک های مقابله ای معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون سلمان زارعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1343-ICSMD-FULL (R2) اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی حرفه ای و استرس شغلی تکنسینهای اورژانس کرج . بتول ریاحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1448-ICSMD-FULL (R1) اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی مادران کودکان با نیازهای ویژه فروغ خضرایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1142-ICSMD-FULL اثربخشی برنامه آموزش مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی پرستاران و کارکنان بیمارستان حجت پیرزادی، علی فتحی آشتیانی، محسن شکوهی یکتا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1094-ICSMD-FULL (R1) اثربخشی درمان فعال سازی رفتار درکاهش نشانه های استرس در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوشین فتح اله زاده، مینا مجتبایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1444-ICSMD-FULL (R1) اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی آزاده ترک، ایلناز سجادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1522-ICSMD اثربخشی راهبردهای مدیریت استرس بر استرس شغلی و خود کارآمدی معلمان مرتضی طاهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1531-ICSMD اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر کاهش نشانگان استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی در دانشجویان مهدی خانجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1315-ICSMD-FULL (R2) اثر والپروات‌‌سدیم بر سطح اضطراب و رفتار اکتشافی درمدل استرس بی‌حرکتی مادری موش صحرایی رویا قنواتی، محمدامین عدالت منش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1247-ICSMD-FULL (R1) ارائه مدلی جهت تبیین رابطه بین سبک زندگی اسلامی، سرمایه روانشناختی و استرس مریم خلیلی صدرآباد، حمیده رادمنش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1054-ICSMD-FULL (R2) ارتباط بارکاری ، استرس شغلی و سلامت عمومی کارکنان مراکز بهزیستی محمد حسین بهشتی، احمد مهری، فاطمه محمدزاده، روح اله حاجی زاده، علی فیروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1211-ICSMD-FULL (R1) ارتباط بین سلامت معنوی و استرس در زنان مبتلا به ام اس آمنه عیسی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1395-ICSMD-FULL استرس فیزیکی عاملی برای افزایش ترشح هورمون استرسی: ارتباط فعالیت ورزشی حاد با سطوح سرمی کورتیزول بختیار ترتیبیان، سیروان محمد امینی خیاط، علیرضا کامرانی، فخرالدین یعقوب نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1140-ICSMD-FULL (R1) بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت نوع یک و سلامت روان مادرانشان پروین صفوی، کورش شهبازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1255-ICSMD-FULL (R1) بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت روان و رضایت زناشویی بیماران زن مبتلا به آسم مطهره ملکوتی فر، راضیه خسروراد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1455-ICSMD-FULL (R1) بررسی اثر تعاملی استرس، سلامت روان، اضطراب و افسردگی با اهمال کاری تحصیلی ساحل خاکپور برازجانی، ارزو حشمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1294-ICSMD-FULL (R1) بررسی ارتباط استرس پرستاری و اشتیاق شغلی با رضایت از زندگی در پرستاران مراکز درمانی شهر تبریز مجید زوار، علی اکبر شریفی، زهرا آژیراک، سامان حیدرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1194-ICSMD-FULL (R1) بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در سوءمصرف کنندگان مواد مخدر یوسف اعظمی، محمد جلالوند، سهیلا شایی آرانی، باقر حسنوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1333-ICSMD-FULL (R1) بررسی تفاوت شادی، استرس و افسردگی بین مردان دارای همسر شاغل و خانه دار سیدمیثم دیباجی، حمیدرضا عریضی، محمدرضا عابدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1319-ICSMD-FULL (R2) بررسی رابطه استرس، اضطراب و افسردگی با ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان ثریا ابراهیمی، ریحانه طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1147-ICSMD-FULL (R1) بررسی رابطه بین دینداری و استرس ادراک شده در دانشجویان دانشکده انسانی دانشگاه گیلان مریم بابائی، عباس صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1162-ICSMD-FULL (R1) بررسی رابطه بین سطوح استرس با جهت گیری مذهبی و حمایت اجتماعی- مقیاس خانواده جنان نوین، فاطمه سادات غفوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1233-ICSMD-FULL (R1) بررسی رابطه بهزیستی معنوی با استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه ملیحه اسماعیلی، ابراهیم غلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1488-ICSMD-FULL (R1) بررسی رابطه ساده و چندگانه احساس گناه و شرم در انتخاب راهبرد‌های مقابله با استرس در افراد مبتلا به اختلال گوارشی عملکردی مینا امامی گوهری، احمد برجعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1528-ICSMD بررسی رابطه منابع معنای زندگی با اضطراب، افسردگی و استرس عباس رحیمی نژاد، امیر محمود هوشمند چترودی، جواد اژه ای مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1291-ICSMD-FULL (R1) بررسی رابطه وابستگی به تلفن همراه با میزان فشار روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه طاهره عزیزپور، کریم افشاری نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1298-ICSMD-FULL (R1) بررسی عوامل استرس زا در دوران بارداری زنان باردار در مناطق حاشیه نشین استان قزوین فاطمه شفیعی ها، ناهید یزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1008-ICSMD-FULL (R2) بررسی کیفی آسیبهای اجتماعی-روانشناختی استرس در رزندگی زناشویی زنان شاغل هانیه منتظری هدش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1105-ICSMD-FULL (R1) بررسی نقش حمایت اجتماعی، باورهای مذهبی و تاب آوری در استرس ادراک شده زنان سرپرست خانوار سیده فاطمه کاظمی، سهیلا هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1536-ICSMD پارادایم تحولی استرس در تبیین سلامت و بیماری فرامرز سهرابی، حسین اسکندری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1529-ICSMD پیش بینی استرس شغلی بر اساس مولفه های سبک مقابله‌ در پرستاران بیوک تاجری، منصوره نظاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1530-ICSMD پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس استرس و کم رویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نورعلی فرخی، مصیب طهماسیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1356-ICSMD-FULL (R1) پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس استرس، با میانجیگری سبکهای دلبستگی گلناز مظاهری نژادفرد، عبدالله معتمدی، ندا شاهواروقی، کیانا تسعیری، زهره پوراسدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1458-ICSMD-FULL (R1) پیش بینی راهبردهای مقابله با‌ استرس بر اساس عملکرد خانواده و باورهای دینی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان مریوان) سامان تپاک، یحیی یاراحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1221-ICSMD-FULL (R1) پویش کیفی زمینه های استرس در دوره دبستان بی بی خاطره کاظمی، حسین کارشکی، سید امیر امین یزدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1538-ICSMD تأثیر آموزش تاب آوری بر کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی مادران اتیستیک حسین اسکندری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1506-ICSMD-FULL (R2) تاثیر آموزش شناختی (آموزش منبع کنترل درونی) بر احساس استرس ناشی از خطا در درک مفاهیم دینی در کودکان سعدی لطفعلی، سپیده علمی، معصومه کاشف نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1439-ICSMD-FULL (R1) تاثیر آموزش گروهی خودکارآمدی بر استرس تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر معمولان (خرم آباد) در سال تحصیلی 94-93 محمود کوشکی، هادی کرامتی، جعفر حسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1257-ICSMD-FULL (R1) تأثیر آوای قرآن بر اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن سارا شهبازی، مینا شیروانی، مهدی پورنظری، محمد حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1532-ICSMD تأثیر‌پذیری استرس تحصیلی دانش آموزان از سرمایه تحولی به واسطه تاب آوری تحصیلی در مدارس متوسطه حمید رحیمیان، کیوان مرادی، مسلم ملکی حسنوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1533-ICSMD تست ارسال مقاله مطهره بخشی، احسان طوفانی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1283-ICSMD-FULL (R1) خستگی ناشی از شفقت ورزی زنان مراقبت کننده از عضو خانواده دارای بیماری اعصاب و روان مزمن اعظم نقوی، مریم نقوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1320-ICSMD-FULL (R1) رابطه استرس نقش جنسیتی مردانه و خشم نیلوفر میکاییلی، سمیه دوشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1512-ICSMD-FULL (R1) رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و ابعاد سرمایه روان‌شناختی با استرس شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای استان خوزستان سحر سوادکوهی، سیروس عالی پور، سیمین زغیبی قناد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1236-ICSMD-FULL (R1) رابطه متغیرهای مثبت با استرس هاجر مساح، سید میثم دیباجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1460-ICSMD-FULL (R1) راهبردهای مدیریت استرس در مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان : یک مطالعه کیفی شهناز نعمتی دهکردی، مریم رسولی، مهناز ایلخانی، احمدرضا باغستانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1396-ICSMD-FULL روش های مقابله با استرس از نگاه قرآن سجاد فروزش، معصومه محسنی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1539-ICSMD ساخت و روایی یابی مقیاس ملّی سبک های مقابله با استرس برای جمعیت دانشجویی محمد خدایاری فرد، سعید اکبری زردخانه، محمد عطاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1339-ICSMD-FULL طراحی محیط یادگیری پر نشاط در مدارس و ارتباط آن با استرس و بهداشت روان زهرا جامه بزرگ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1239-ICSMD-FULL مدیریت استرس در پلیس پیشگیری نیرو ی انتظامی ج.ا.ا محمد پوراسدی، شقایق پوراسدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1410-ICSMD-FULL (R1) مقایسه اثر بخشی سه شیوه درمانی برون ریزی هیجانی، آرمیدگی ذهنی و ترکیبی در کاهش استرس ادراک شده نادر نادری، فریده حسین ثابت، فرامرز سهرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1222-ICSMD-FULL (R1) مقایسه اثر درمان ترکیبی سیتالوپرام و روان‌درمانی مبتنی بر ایمن‌سازی در مقابل استرس با سیتالوپرام در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر: مطالعه موردی امید رضائی، فرشته علی عسکری، ناصر ابراهیمی دریانی، بهروز دولتشاهی، سمیه انتظاری، سیدمحمدرضا علوی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1092-ICSMD-FULL (R1) مقایسه راهبردهای مقابله با استرس و تکانشگری در سوءمصرف کنندگان مواد اپیوئید، کندساز و محرک یوسف اعظمی، سهیلا شایی آرانی، محمد جلالوند، احمد برجعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1527-ICSMD نقش ابعادی و سیستمیک دین و معنویت در مدیریت ، پیشگیری و مقابله با استرس مبتنی بر سبک زندگی اسلامی- بومی ابوالقاسم عیسی مراد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1302-ICSMD-FULL (R1) نقش تحمل آشفتگی در استرس، اضطراب و افسردگی نوجوانانnnnدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران PARSI.R100@gmail.com رقیه پارسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1172-ICSMD-FULL (R1) نقش تعدیل کننده نحوه اوقات فراغت در رابطه بین تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده در زنان فروغ جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1341-ICSMD-FULL (R2) نقش شفقت به خود،آشفتگی اخلاقی و معنویت در استرس شغلی کارکنان پلیس یوسف اسمری برده زرد، فاطمه برنا، سجاد خانجانی، دانا محمدامین زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1173-ICSMD-FULL (R1) نقش واسطه ای راهبردهای مذهبی مقابله با استرس در رابطه بین تصور از خدا و امید در دانشجویان فروغ جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است