پژوهشگران گرامی لطفا فایل راهنمای زیر را قبل از ثبت نام و پرداخت هزینه مطالعه فرمایید.

راهنمای ثبت نام در کارگاه‌ها