قابل توجه پژوهشگرانی که مقاله آنها بصورت پوستر در همایش پذیرفته شده است:

 

جهت تهیه پوستر توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماید:

 

1. پوستر ها باید در قالب استاندارد همایش آماده گردند. 

2. جهت مشاهده و تنظیم مناسب پوسترها نیاز به نصب فونت‌های B Nazanin و B Titr دارید. (دریافت فونت‌های مورد نیاز)

3. پوستر باید توسط نویسنده مقاله در اندازه 70 در 100 سانتی متر بصورت رنگی چاپ و روز قبل از برگزاری همایش به دبیرخانه همایش واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تحویل گردد.

4. جهت صدور گواهی ضروری است یکی از نویسندگان مقاله در همایش ثبت نام نموده و هزینه شرکت در همایش را واریز نماید.

5. عدم تحویل به موقع پوسترهای چاپ شده به منزله انصراف و عدم دریافت گواهی می باشد.

 

دریافت فایل قالب پوستر