قابل توجه پژوهشگرانی که مقاله آنها بصورت ارائه شفاهی در همایش پذیرفته شده است:

 

خواهشمند است فایل ارائه شفاهی(پاورپوینت) را حداکثر تا تاریخ 10 اردیبهشت 1395 در سامانه بارگذاری نمایید.

 

جهت تهیه فایل ارائه توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماید:

1. فایل ارائه باید در قالب استاندارد همایش آماده گردند.

2. فایل ارائه به زبان انگلیسی تهیه گردد.

3. مدت ارائه 12 دقیقه است و حدود 3 دقیقه جهت سوالات و نکات هیأت رئیسه اختصاص دارد بنابراین تعداد اسلایدهای خود را بر مبنای این زمان تنظیم نمایید.

 

4. جهت صدور گواهی ضروری است یکی از نویسندگان مقاله در همایش ثبت نام نموده و هزینه شرکت در همایش را واریز نماید.

 

5. عدم ارسال به موقع فایل ارائه به منزله انصراف و عدم دریافت گواهی است.

 

دریافت قالب فایل ارائه