جلسه هماهنگی شورای سیاستگذاری همایش بین المللی استرس با مدیران اجرایی دانشگاه برگزار شد.
1395-01-31
جلسه هماهنگی شورای سیاستگذاری همایش بین المللی استرس با مدیران اجرایی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، سومین جلسه هماهنگی شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی با مدیران اجرایی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1395/01/30 در سالن کنفرانس دانشکده روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگانی از معاونت دانشجویی، روابط عمومی، معاونت فرهنگی، معاونت پژوهشی، معاونت اداری و مالی و دفتر همکاری‌های بین‌المللی حضور داشتند، آقای دکتر سهرابی، دبیر علمی همایش و آقای دکتر معتمدی، دبیر اجرایی همایش ضمن خوشامد گویی به حاضران، گزارشی از اقدامات علمی و اجرایی را ارائه نمودند و در خصوص کارهای اجرایی پیش‌رو برای برگزاری همایش مطالبی را  بیان نمودند.

در ادامه نیز هر یک از نمایندگان اجرایی دانشگاه، حیطه فعالیت و همکاری خود را در برگزاری همایش مشخص نمودند. و طرفین برای برگزاری هرچه باشکوهتر همایش و انجام امور اجرایی مرتبط با آن به توافق رسیدند.

همایش بین المللی استرس و بیماریهای روانی در تاریخ 21 و 22 اردیبهشت 1395 در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.