جلسه داوری اصل مقالات ارسال شده به همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.
1394-12-24
جلسه داوری اصل مقالات ارسال شده به همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، جلسه داوری اصل مقالات ارسال شده به همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، طبق برنامه تنظیم شده، روز پنج‌شنبه مورخ 20 اسفند ماه 1394 برگزار شد.

بر پایه این گزارش، جلسه داوری اصل مقالاتی که چکیده آن در مرحله اول، مورد تأیید هیأت داوران قرار گرفته بود؛ با دعوت آقای دکتر سهرابی، دبیر علمی همایش و با حضور داوران و اعضای کمیته علمی همایش در محل دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این مرحله، مقاله‌های رسیده به همایش بر اساس محورهای هفت‌گانه، مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت، نتیجه داوری (ارائه به صورت شفاهی، پوستر و ...) حداکثر تا 27 اسفندماه 1394 برای نویسندگان ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است، همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی روز 21 و 22 اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار خواهد شد.