بیست و ششمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.
1394-11-26
بیست و ششمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، بیست و ششمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی با حضور رئیس، دبیر علمی، دبیر اجرایی و دیگر اعضای شورای سیاست‌گذاری همایش، روز یکشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1394 با محوریت چکیده‌های پذیرش شده و ارسال اصل مقاله‌های همایش و هماهنگی در برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

در ابتدای جلسه، گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات قبلی توسط هر یک از اعضاء ارائه شد. علاوه بر این اعضاء در خصوص دریافت اصل مقاله‌های پذیرش شده و نحوه داوری آن توسط سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه علامه طباطبائی و برگزاری نشست‌های تخصصی (پنل‌ها)، به بحث و تبادل نظر پرداختند و در این خصوص چند پیشنهاد به تصویب اعضاء حاضر در جلسه رسید.

لازم به ذکر است جلسات شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌‌های روانی یکشنبه هر هفته ساعت 13:30 در محل دبیرخانه همایش برگزار می‌شود.