نتایج داوری چکیده‌ مقالات ارسال شده به همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی اعلام شد.
1394-11-19
نتایج داوری چکیده‌ مقالات ارسال شده به همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، نتایج داوری چکیده‌ مقالات ارسال شده به همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی از طریق ایمیل به نویسندگان اعلام شد.

کلیه نویسندگان می‌توانند با مراجعه به ایمیل اعلام شده به همایش، از وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش چکیده مقاله خود، مطلع شوند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال اصل مقاله برای چکیده مقالات پذیرش شده 12 اسفند ماه 1394 می‌باشد.