جلسه داوری چکیده مقالات ارسال شده به همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی برگزار شد.
1394-11-17
جلسه داوری چکیده مقالات ارسال شده به همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، جلسه داوری چکیده مقالات ارسال شده به همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی روز پنجشنبه 15 بهمن ماه 1394 با حضور داوران و اعضای کمیته علمی همایش، در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

بنابراین گزارش، نتایج داوری چکیده ها طبق تاریخ اعلام شده در سایت همایش روز شنبه 17 بهمن ماه از طریق ایمیل به نویسندگان اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال اصل مقاله 12 اسفند ماه 1394 می باشد.