بیست و پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.
1394-11-12
بیست و پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.

بیست و پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری روز یکشنبه مورخ 11 بهمن ماه 1394 با محوریت نشست‌های تخصصی همایش و داوری چکیده‌ها در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، بیست و پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری با حضور رئیس، دبیر اجرایی و دیگر اعضای کمیته اجرایی در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات قبلی توسط هر یک از اعضاء ارائه شد. علاوه بر این اعضاء در خصوص نحوه برگزاری نشست‌های تخصصی (پنل‌ها) و برنامه‌ریزی داوری چکیده‌های مقالات رسیده به بحث و تبادل نظر پرداختند و در این خصوص چند پیشنهاد به تصویب اعضاء حاضر در جلسه رسید.

لازم به ذکر است جلسات شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌‌های روانی یکشنبه هر هفته ساعت 13:30 در محل دبیرخانه همایش برگزار می‌شود.