بیست و چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.
1394-11-06
بیست و چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی برگزار شد.

بیست و چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری روز یکشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1394 در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، بیست و چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری با حضور رئیس، دبیر اجرایی و دیگر اعضای کمیته اجرایی در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات قبلی توسط هر یک از اعضا ارائه شد. در ادامه با توجه به  درخواست‌ها و تماس‌های مکرر پژوهشگران و علاقمندان، با تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش تا 13 بهمن ماه 1394 به عنوان مهمترین مصوبه جلسه، موافقت شد. علاوه بر این اعضاء در خصوص زمان و چگونگی داوری چکیده مقالات و هزینه ثبت نام به بحث و تبادل نظر پرداختند و در این خصوص چند پیشنهاد به تصویب اعضاء حاضر در جلسه رسید.

لازم به ذکر است جلسات شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌‌های روانی یکشنبه هر هفته ساعت 13:30 در محل دبیرخانه همایش برگزار می‌شود.