تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات همایش
1394-10-20
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات همایش
مهلت ارسال چکیده مقالات همایش بین المللی استرس و بیماری‌های روانی تا 30 دی ماه 1394تمدید شد.
دکتر فرامرز سهرابی دبیر علمی همایش بین المللی استرس و بیماری‌های روانی ضمن اعلام این خبر افزود: به دلیل استقبال و درخواست‌های مکرر استادان، دانشجویان و پژوهشگران محترم در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات و با توجه به مصوبه شورای سیاست‌گذاری همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات همایش بین المللی استرس و بیماری‌های روانی تا 30 دی‌ماه 1394 تمدید شد. علاقمندان می‌توانند از طریق سایت همایش به نشانی icsmd.atu.ac.ir نسبت به ثبت نام و ارسال چکیده مقالات خود تا تاریخ یاد شده اقدام نمایند. همچنین مهلت ارسال اصل مقالات نیز تا 10 اسفند ماه 1394 تمدید شد.